Hemsjukvård

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara hjälp med:

  • mediciner
  • injektioner
  • såromläggning
  • provtagning eller annan medicinsk omvårdnad

Vem kan få hemsjukvård?

Landstinget har ett hälso- och  sjukvårdsansvar för kommuninvånare som på grund av medicinska skäl eller funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen, är i behov av sjukvårdande insatser minst varanna vecka.
Via vårdcentralen kan blir du inskriven i hemsjukvården om du är boende i Upplands Väsby kommun.
Vi gör både planerade och akuta insatser mellan kl 08:00-17:00 vardagar

För besök av distrikssköterska lördagar och söndagar, samt helgdagar, när det är medicinskt eller omvårdnadsmässigt motiverat, hänvisas via tel. 1177 till PR-Vård.

 

Distrikt (i grova drag) Distriktssköterska Telefon
Skälby, Centrala Väsby Carina Söderström

 08-120 22 720

Hagängen, Fresta, mellan Sandavägen samt Vallentunavägen Cecilia Pedroletti 08-120 22 745
Södra Sandavägen, Sjukyrkoberget samt Östra Carlslund Sahar Sabouri 08-120 22 743
Bollstanäs Södra, Liljevägen, Ljungvägen samt Brunnbyvik  Inger Ros 08-120 22 742
Bollstanäst Norra, Lindhemsvägen samt Maria Krantzonsväg Nora Forslund  08-120 22 741