Vaccinationsmottagning

Den årliga Influensa- och pneumokockvaccinationen 2018/19

Kampanjperiod 6 november 2018 till och med den 28 februari 2019

 MÅNDAG - ONSDAG KL 13:00-14:00

Kampanjen riktar sig mot personer som är 65 år, eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida.

 

Till riskgrupperna räknas du om

  • du är äldre än 65 år
  • du har en hjärt- eller lungsjukdom
  • du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
  • du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • du har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • du är kraftigt överviktig
  • du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • du är gravid i senare hälften av graviditeten