Vaccinationsmottagning

Den årliga Influensa- och pneumokockvaccinationen 2018/19

Kampanjperiod 6 november 2018 till och med den 28 februari 2019

 (MÅNDAG - ONSDAG KL 13:00-14:00)
Vi har dessvärre slut på vaccin mot säsongsinfluensan och ber dig söka vidare bland närliggande mottagningar.

Kampanjen riktar sig mot personer som är 65 år, eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida.

 

Till riskgrupperna räknas du om

  • du är äldre än 65 år
  • du har en hjärt- eller lungsjukdom
  • du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
  • du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • du har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • du är kraftigt överviktig
  • du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • du är gravid i senare hälften av graviditeten