Välkommen till Prima Hälsa

Prima Hälsa är en friskvårdsenhet. Verksamheten drivs parallellt med vårdcentralen Primapraktiken, som ägs av sex läkare och är en vårdcentral i framkant. Prima Hälsa och Primapraktiken ingår båda i Praktikertjänst AB.

Verksamheterna har bred kompetens och arbetar ständigt med verksamhetsutveckling. När det gäller friskvård och förebyggande hälsovård för företag, finns etablerat samarbete med bl.a. välrenommerade samtalsmottagningen S:t Lukas i Vänersborg och utbildningsföretaget Heartbeat HLR, som erbjuder utbildningar med hög kvalitet inom Första Hjälpen och hjärt-lung-räddning (HLR), samt erbjuder försäljning av sjukvårds- och förbandsmaterial.

Både privatpersoner och företag, kan vända sig till Prima Hälsa för förebyggande hälsoundersökningar utförd av sjukvårdspersonal, i syfte att stärka hälsan hos den enskilda, samt i en arbetsgrupp. När det gäller förebyggande hälsovård, samarbetar Prima Hälsa med rehabiliteringsenheten Prima Fysiocenter


Välkomna!