Din tandakut i Stockholm!

PTJ Dental Tandakuten City erbjuder akut tandvård i Stockholm för vuxna och barn. Vi hjälper dig till exempel med akuthjälp vid tandvärk, besvärande visdomständer, utslagna tänder eller ilningar. 


Läs mer om oss här >>


Med anledning av covid-19 (coronavirus). Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber? Stanna i så fall hemma till dess att symptomen klingat av. Du ska stanna hemma i två dagar efter tillfrisknande. Kontakta 1177 vid behov. När du kontaktar 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Läs mer på 1177.se.

Boka tid Online