Barnavårdscentral, BVC

BVC Råcksta Vällingby har stängt från och med 1/1 2018.

Ett informationsbrev har gått ut till er föräldrar som i dag har barn inskrivna hos oss.

Det är ert ansvar som föräldrar att snarast välja en annan BVC för att ert barn skall kunna erbjudas fortsatt barnhälsovård. Kontakta den BVC som ni önskar välja så att de har möjlighet att eftersända journalen från oss inför kommande besök.

I närområdet finns ett flertal olika BVC. På Vårdguiden 1177 hittar du kontaktuppgifter till dessa.

Vi vill tacka för förtroendet ni visat oss genom att komma 
till oss med Era barn. 
Vi önskar Er allt gott!

Varma hälsningar från

Barbro, Catarina och Agneta