Medicinsk Service

Vi hänvisar våra patienter att ta ordinerade prover på Indalsbacken 2, entreplan. 

Medicinsk Service

Undersköterskorna på mottagningen bedriver 
Medicinsk Service med bl a:

  • Blodtrycksmottagning
  • EKG
  • MMT - Mini Mental Test (del i minnesutredning)
  • PMR - Polymyalgia Rheumatica

Ovanstående mottagningar/utredningar på ordination från 
mottagningens läkare. Önskar du ytterligare information 
ring till mottagningen.