Patientavgifter

Läkare 200:-
Distriktssköterska 100:-
Intyg 250:- per påbörjad 15 min
Vaccination Enligt gällande prislista
Barn under 18 år 0:-

De flesta betalkort/kreditkort accepteras.

Återbud måste lämnas minst 24 timmar före bokad tid

Uteblivet besök och sent återbud debiteras med 200 kr respektive 100 kr
även om du har frikort eller är barn under 18 år.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.

Högkostnadsskydd - frikort

När du betalat 1100 kr i patientavgifter under en 12-månaders period får du s k frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna.
Du ska själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts.