Vår verksamhet

Hos oss arbetar 3 distriktsläkare, 1 ST-läkare, 3 distriktssköterskor, 1 mottagningssköterskor, 2 undersköterskor samt 1 sekreterare, 1 receptionist.

Vårt mål är att ge dig och din familj en trygg och säker vård. Mottagningen är kvalitetsdiplomerad sedan flera år.