Vår verksamhet

Hos oss arbetar 2 distriktsläkare, 1 ST-läkare, 1 leg. läkare, 1 vik. läkare, 3 distriktssköterskor, 2 mottagningssköterskor, 1 undersköterska, 1 sekreterare samt. 1 receptionist.

Vårt mål är att ge dig och din familj en trygg och säker vård. Mottagningen är kvalitetsdiplomerad sedan flera år.