Läkare

Besök hos läkare bokas hos mottagningssköterska på telefon 08-590 990 60 kl 08.00-17.00. Telefontid hos läkare bokas av  vår mottagningssköterska på tel nr  590 990 60, 08.00-17.00 Läkaren ringer då upp på avtalad tid, oftas mellan kl 13.00-14.00

Distriktsläkare är specialist i allmänmedicin. Vi står för första linjens vård och utgör basen i sjukvårdssystemet och gör bedömningar av alla kategorier av medicinska tillstånd.
Runby Vårdcentral medverkar även i Karolinska Institutets utbildning av läkare och därför finns det ofta läkarkandidater placerade hos oss.

Lars Åberg, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef

Jörgen Syk, specialist i allmänmedicin (f.n tjänstledig)

Natalia De-Millo, specialist i allmänmedicin

Sara Najafi Amirkiasar ST-läkare

Muna Saleh vik läkare