Remiss

Det krävs ingen remiss för sjukgymnastik / Fysioterapi inom Västra Götalandsregionen.

Om du nyligen fått din skada eller sjukdom kan det vara bra för oss att via jornalkopia eller läkarremiss få klarlagt om det finns hinder eller restriktioner för sjukgymnastisk / fysioterapeutisk behandling.

Tag gärna med din kopia på aktuella medicinska undersökningssvar, såsom röntgen och datortomografi, samt din medicinlista till ditt första besök hos oss.