Slottsstadens Läkarhus

Läkarhuset består av 16 specialistmottagningar, 1 allmänläkarmottagning, 1 sjukgymnastmottagning och en audionommottagning. Vi samarbetar med klinikerna på Skånes Universitetssjukhus, primärvården och andra privata läkare och sjukgymnaster i Malmö.

Mottag- ningar