Slottsstadens Läkarhus

Läkarhuset består av 15 specialistmottagningar, 2 allmänläkarmottagningar och en sjukgymnastmottagning. Vi samarbetar med klinikerna på Skånes Universitetssjukhus, primärvården och andra privata läkare och sjukgymnaster i Malmö.
Mottag- ningar