Vår verksamhet

Vi strävar efter att erbjuda dig som patient bästa möjliga vård i livets alla skeden. Vårt mål är att möta dig med respekt och lyhördhet, att du skall känna trygghet hos oss är vår ledstjärna.

Att göra dig som patient delaktig i de beslut som rör din vård, behandling och hälsoproblem är vår ambition, med respekt för ditt självbestämmande och integritet. 

Då patientflödet på öppen mottagning varierar kan det ibland uppstå väntetid, ta då tillfället i akt att ta en kopp kaffe och ta del av vårt inspirationsbibliotek och pågående konstutställning.

Taxan är densamma som all Primärvård inom Västra Götaland.
100 kr per läkarbesök, 50 kr till sköterskor, psykolog och medicinsk fotvård och frikort gäller.