BVC

Här får Ni träffa BVC-sköterska Elsa-Maria Westerhäll eller Distriktssköterska Jennie Ragnarsson. BVC-läkare är Distriktsläkare Anna Stubberöd.

  • vi utför sedvanliga kontroller enligt Barnhälsovårdens schema.
  • vi ger ditt barn de vaccinationer som barnet behöver.
  • vi ger stöd och råd angående barnets utveckling och de problem som kan uppstå
  • vi samarbetar med övrig verksamhet på Familjecentralen och kan förmedla kontakt med barnpsykolog, familjebehandlare samt flera resurspersoner.

Planerad mottagning tisdagar och torsdagar 09.00-17.00 på Familjecentralen, Skolgatan 1.

Telefon tisdagar och torsdagar kl 08.30-16.00 samt fredagar 08.30-12.00 telefonnr: 0523 - 199 76. Övrig tid går det bra att vända sig till vårdcentralen telefonnr: 0523 - 199 70.

 

Elsa-Maria Westerhäll