Sköterskemottagning

På vår mottagning arbetar specialistutbildade sjuksköterskor för att främja patientens hälsa i livets alla skeden. Vi strävar efter att göra patienten delaktig i de beslut som tas gällande vård och behandling och vi undervisar fortlöpande i egenvård.

Vi som jobbar här


Eva-Lena Hansson är vår astma/KOL-sjuksköterska.
Som astma/KOL-sköterska arbetar jag hälsofrämjande med stöd till livsstilsförändringar och utbildar fortlöpande i egenvård.


Maria Miemois Svanberg


Sofia Wallin

Maria Miemois Svanberg och Sofia Wallin är våra diabetessköterskor.
Som diabetessköterskor arbetar de hälsofrämjande med stöd till livsstilsförändringar och utbildar fortlöpande i egenvård individuellt och i grupp.


Distriktssköterskan Isabella Lindström arbetar delvis som Äldresköterska.

Som äldresköterska arbetar jag hälsofrämjande med fokus på den äldre personen och dess närståendes situation. Jag gör hembesök till personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Det kan innebära t ex läkemedelsgenomgång, provtagning, rådgivning, inkontinenshjälpmedel och minnestest. Besöken kan också leda till ytterligare kontakter med till exempel Hemtjänst eller Hemsjukvård.

 

Som asylsköterska arbetar jag hälsofrämjande med specifika hälsoundersökningar, stöd och kontakt riktade till asylsökande samt ensamkommande barn.


Jennie


Elsa