Astma-/KOL-mottagning

Vi erbjuder hjälp med bättre kontroll av din sjukdom. Vi arbetar i team med sjuksköterskor och läkare, samt har samarbete med sjukgymnast- och rehabiliteringsteamet.

Vi utför regelbundet:
• Lungfunktionstest (spirometri)
• Individuell utbildning kring astma, allergi och KOL
• Instruktion och uppföljning av inhalationsteknik

För tidsbokning: 08-560 477 00