Våra sköterskor

 

Distriktsköterskor

 • Lisa Hansson
 • Sofie Svensson
 • Lena Reiman

Mottagningssköterskor

 • Åsa Kristjansdottir
 • Sara Nilsson
 • Seija Kortesalmi

Undersköterskor

 • Ingela Fröman
 • Cecilia Thews
 • Emelie Rudin
 • Nathalie Mähler

 Receptionister/läkarsekreterare

 •  Cecilia Thews   
 •  Emelie Rudin  

 

Tidsbokad mottagning

Varje vardag kan få hjälp med t.ex blodtryckskontroller, injektioner, såromläggningar, vaccinationer, förskrivning av hjälpmedel.

Våra sjuksköterskor arbetar även med förebyggande hälsovård, ger information och stöd i livstilsförändringar samt ansvarar för områdets hemsjukvård.

Telefon
08-560 477 00