Första linjens psykiatri

Stockholm Kids erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år som uppvisar symtom på lättare till medelsvåra besvär inom psykisk ohälsa. Vi erbjuder även föräldrastöd. Exempel på vanliga problem som kan föranleda kontakt med psykolog på Stockholm Kids kan vara oro, ångest, nedstämdhet, sömnproblem, stress, utbrott och konflikter i familjen där det räcker med en kortare insats.

Våra psykologer arbetar utifrån ett KBT-perspektiv (KBT: kognitiv beteendeterapi). Kortfattat innebär det att vårt arbete utgår från en problemformulering och genomförs sedan på ett strukturerat och målinriktat sätt.

Till första besöket ser vi helst att båda vårdnadshavare kommer tillsammans med barnet eller ungdomen om inte annat överenskommits. Kontakten inleds med 1-3 bedömningssamtal där svårigheterna kartläggs. Psykologen återger sedan sin bedömning som kan resultera i behandling på Stockholm Kids eller hänvisning till annan vårdinsats, exempelvis BUP. Om behandling påbörjas hos oss görs en behandlingsplan med mål som vi tillsammans jobbar mot att uppnå. Behandlingen avslutas vanligtvis med en sammanfattning (vidmakthållandeplan) om vad ni lärt er och kan behöva jobba vidare med. Behandlingen utvärderas också med skattningsformulär. Psykologbesöken är 45 minuter.

För att boka en tid ring mottagningen 08-128 323 00. Vi tar även emot remisser i Take Care samt från skolhälsovården.

Vi tar inte emot akuta psykiatriska ärenden. Vid akut behov hänvisas till närmaste BUP-mottagning på vardagar mellan kl.8-16, samt till BUP Akuten på kvällar, nätter och helger.

Hitta din BUP mottagning här.

Föreläsningar

Bråkar du och ditt barn mycket?
Föreläsning för föräldrar med våra psykologer Kåre och Camilla om bemötande och tips på strategier för hur en kan minska konflikter med sitt barn. Torsdag 11/4 och 23/5 kl.17-19 på Stockholm Kids.

Besväras ditt barn och oro/ångest?
Föreläsning för föräldrar till barn 5 år och äldre med våra psykologer Evelina och Jessica om vad oro och ångest är, samt hur du som förälder kan hjälpa och stötta ditt barn. Torsdag 14/3 och 16/5 kl.17-19 på Stockholm Kids. Föreläsningen den 16 maj är tyvärr fullbokad.

Anmälan sker till din behandlade psykolog, i receptionen eller via telefon 08-128 323 00. Begränsat antal platser, först till kvarn. Nya datum för hösten kommer att läggas ut inom kort.

Samtliga besök på Stockholm Kids är kostadsfria.