Första linjens psykiatri

Stockholm Kids erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år som uppvisar symtom på lättare till medelsvåra besvär inom psykisk ohälsa. Vi erbjuder även föräldrastöd. Exempel på vanliga problem som kan föranleda kontakt med psykolog på Stockholm Kids kan vara oro, ångest, nedstämdhet, sömnproblem, stress, utbrott och konflikter i familjen där det räcker med en kortare insats.

Våra psykologer arbetar utifrån ett KBT-perspektiv (KBT: kognitiv beteendeterapi). Kortfattat innebär det att vårt arbete utgår från en problemformulering och genomförs sedan på ett strukturerat och målinriktat sätt.

Till första besöket ser vi helst att båda vårdnadshavare kommer tillsammans med barnet eller ungdomen om inte annat överenskommits. Kontakten inleds med 1-3 bedömningssamtal där svårigheterna kartläggs. Psykologen återger sedan sin bedömning som kan resultera i behandling på Stockholm Kids eller hänvisning till annan vårdinsats, exempelvis BUP. Om behandling påbörjas hos oss görs en behandlingsplan med mål som vi tillsammans jobbar mot att uppnå. Behandlingen avslutas vanligtvis med en sammanfattning (vidmakthållandeplan) om vad ni lärt er och kan behöva jobba vidare med. Behandlingen utvärderas också med skattningsformulär. Psykologbesöken är 45 minuter.

För att boka en tid ring mottagningen 08-128 323 00. Vi tar även emot remisser i Take Care samt från skolhälsovården.

Vi tar inte emot akuta psykiatriska ärenden. Vid akut behov hänvisas till närmaste BUP-mottagning på vardagar mellan kl.8-16, samt till BUP Akuten på kvällar, nätter och helger.

Hitta din BUP mottagning här.

Föreläsningar

Bråkar du och ditt barn mycket? Om relationen mellan barn och den vuxne.
Föreläsning för föräldrar med våra psykologer Kåre och Erik om hur du kan minska konflikter med ditt barn. Datum: Torsdag 23/1, torsdag 12/3 och torsdag 14/5 kl 17:00-19:00.

Besväras ditt barn av oro och/eller ångest?
Föreläsning för föräldrar med våra psykologer Evelina och Jessica om vad oro och ångest är, samt hur du som förälder kan hjälpa och stötta ditt barn. Datum: Torsdag 30/1, torsdag 19/3, torsdag 23/4 och torsdag 28/5 kl 17:00-19:00.

Exploderar känslorna ofta? Om lågaffektivt bemötande.
Föreläsning för föräldrar med våra psykologer Erik och Sandra om hur man genom lågaffektivt bemötande kan förebygga och hantera svåra situationer. Datum: Torsdag 13/2, tordag 2/4 och torsdag 4/6 kl 17:00-19:00.

Anmälan sker till din behandlade psykolog, i receptionen eller via telefon 08-128 323 00. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Samtliga besök på Stockholm Kids är kostadsfria.