Första linjens psykiatri

Stockholm Kids erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år som uppvisar symtom på lättare till medelsvåra besvär inom psykisk ohälsa. 

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot nya barn och ungdomar för kontakt med psykolog just nu. Hemsidan kommer uppdateras när vi öppnar upp för nybesök igen. Håll utkik!

Problem som kan föranleda kontakt kan t.ex. vara oro, ångest, nedstämdhet, sömnproblem, stress, utbrott och konflikter i familjen. Våra psykologer arbetar utifrån ett KBT-perspektiv (KBT: kognitiv beteendeterapi). Kortfattat innebär det att vårt arbete utgår från en problemformulering och genomförs sedan på ett strukturerat och målinriktat sätt.

Till första besöket ser vi helst att vårdnadshavare kommer tillsammans med barnet eller ungdomen om inte annat överenskommits. Kontakten inleds med 1-3 bedömningssamtal där svårigheterna kartläggs. Psykologen återger sedan bedömningen som kan resultera i behandling på Stockholm Kids eller hänvisning till annan vårdinstans, exempelvis BUP. En behandling hos oss innehåller behandlingsplan, mål och sammanfattning (vidmakthållandeplan) om vad ni lärt er och kan behöva jobba vidare med. Behandlingen utvärderas med skattningsformulär. Psykologbesöken är 45 minuter.

Vi tar inte emot akuta psykiatriska ärenden. Vid akut behov hänvisas till BUP En väg in vardagar mellan kl.08:00-16:00, tfn: 08-514 524 50. På kvällar, nätter och helger BUP Akutenhet tfn: 08-616 69 00.

Föräldrautbildningar

För närvarande är föräldrautbildningarna inställda p.g.a. den höga smittspridningen i samhället. När vi åter kan bjuda in kommer datum presenteras på hemsidan. 

Bråkar du och ditt barn ofta? Om relationen mellan barn och den vuxne. Föreläsning om hur du kan minska konflikter med ditt barn.

Besväras ditt barn av oro och/eller ångest? Föreläsning om vad oro och ångest är samt hur du som förälder kan hjälpa och stötta ditt barn. 

Exploderar känslorna ofta? Om lågaffektivt bemötande. Föreläsning om hur man genom lågaffektivt bemötande kan förebygga och hantera svåra situationer. 

Har ditt barn sömnsvårigheter? Föreläsning om sömn och tips på hur man kan förbättra sömnen hos ert barn eller tonåring.