ADHD-utredning

På Stockholm Kids arbetar läkare och psykologer med lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Vårt uppdrag är att genomföra utredningar med ADHD-frågeställning. Vid behov av bredare frågeställning (exempelvis autism) eller vid indikation på svårare psykiatrisk problematik hänvisar vi till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Remiss
Vi tar emot remisser från elevhälsovården eller annan instans. Remissen skall innehålla en tydlig problembeskrivning och symtombild. I tillägg behöver vi följande underlag:

Vi tar även emot egenremisser vid behov av ADHD-utredning. Vi behöver samma underlag som vid remiss från elevhälsovården, se ovan. Ring oss för mer information. 

OBS! Vi bedömer inte remissen förrän samtliga dokument kommit oss tillhanda.

Remiss och underlag postas till:
Stockholm Kids
Brahegatan 49
114 37 Stockholm

Läs mer om samverkansrutinerna som finns mellan skola och sjukvård i Stockholm
Rätt att få hjälp i skolan - oavsett eventuell diagnos

Hur går en ADHD-utredning till?

Om remissteamet bedömer att en utredning ska påbörjas kommer vi att kalla er med samtliga tider via post. En utredning på Stockholm Kids går till på följande vis:

  • Läkarbesök med föräldrar och barn
  • Två psykologbesök med föräldrar och barn
  • Vid behov intervju med barnets lärare
  • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till föräldrar
  • Barnanpassad återgivning, både muntligt och skriftligt
  • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till skola
  • Skriftligt utlåtande innehållande sammanfattning av utredning, bedömning och rekommendationer

Efter utredning kan det bli aktuellt med fortsatt kontakt på Stockholm Kids exempelvis för ADHD-medicinering eller stöd inom Första linjens psykiatri.

Medicinsk behandling vid ADHD

Vi erbjuder medicinsk behandling för barn med ADHD-diagnos. Vi har för närvarande inte möjlighet att ta emot nya barn och ungdomar för medicininsättning. Hemsidan kommer uppdateras när det är möjligt igen.