Vanliga frågor

 • Vad kostar ett besök? Besök för barn under 18 år är kostnadsfritt. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras. Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 350 kronor plus en administrationsavgift på 50 kr.

 • Ska man vara listad hos er? Nej, barnläkarmottagningarna listar inte sina patienter såsom vårdcentralerna, utan hos oss kan alla söka som behöver bedömning av barnläkare.

 • Behövs remiss för att komma till oss? Det finns inget remisstvång utan vi tar hand om alla barn där barnläkarbedömning behövs. Ofta kommer man dock på remiss från vårdcentralen, BVC eller skolläkare. Remiss till neuropsykiatriska utredningar kommer dock som regel från skolhälsovården, där man gjort en första bedömning och samlat all relevant information som krävs. Vi har remisskrav för neurpsykiatrisk utredning.

 • Var måste man bo för att få komma till Stockholm Kids? Det finns inga så kallade upptagningsområden längre utan alla barn och familjer i Stockholms Län kan söka hos oss. Sedan 1 januari 2015 har man som patient även rätt att söka specialistvård över landstingsgränser.

 • Hur bokar jag tid? Ring mottagningen på telefontiden och prata med en av våra barnsjuksköterskor. Tfn 08-128 323 00, telefontid 08:00-16:00 mån - fre. Ni kan även nå oss via e-tjänster genom 1177 Vårdgivarguiden E-tjänster 1177 och boka akuta besök samt förnya recept.

 • Hur av- och ombokar jag min tid.? Kontakta oss så snart som möjligt om tiden inte passar på tfn 08-128 323 00. 

 • Vad händer om vi uteblir från ett bokat besök? Om ni uteblir eller avbokar mindre än 24 timmar innan besöket debiteras detta med 350 kronor plus en administrationsavgift på 50 kr för läkarbesök och psykologbesök. För tid på lättakuten ska besöket avbokas senast 4 timmar innan. För sjuksköterskebesök debiteras 100 kr plus en administrationsavgift på 50 kr (gäller ej sjuksköterskebesök till ADHD mottagningen, dessa debiteras 350 kr).

 • Hur får jag ett nytt recept? Om du vill att vi ska förnya recept på ett läkemedel som vi förskrivit tidigare till ditt barn kan du be om detta per telefon eller via e-tjänster genom 1177 Vårdgivarguiden E-tjänster 1177 . Var ute i god tid så att du inte riskerar bli utan ditt läkemedel

 • Tar ni blodprover på barn? Om blodprovsanalyser är nödvändiga för en utredning kan våra erfarna barnsjuksköterskor göra detta på mottagningen, oftast i samband med besöket. Att ta blodprover på barn görs endast om det finns goda skäl, och på barnens villkor.

 • Har ni akuta tider? Vi har akuta tider varje dag. Dessa prioriteras framförallt till små barn med infektioner och de barnen som redan går hos oss för kroniska besvär. Dessa besök bokas per telefon eller via 1177 (1177 dygnet runt).

 • Finns det parkeringsplats? För dig som kommer med bil finns det några parkeringsplatser (inklusive handikapp) direkt utanför mottagningen. På Valhallavägen, 30 m bort i allén i mitten finns fler. Ladda ned Stockholms stad appen i förväg. Taxa 3 gäller hos oss. Stockholm Kids finns på Brahegatan 49, nästan vid Valhallavägen. Om du kommer med tunnelbana är det station STADION, uppgång Valhallavägen. Buss 1, 4, 54, 55, 67, 72 stannar alla inom 500 m från mottagningen.

 • Tolk? Om du behöver tolk måste du meddela oss det, i god tid, innan ditt besök.