Barn och ungdom

Hos oss får barn och ungdomar 3-22 år fri tandvård, vi har avtal med Landstinget Dalarna.