Ländryggsbesvär

Under hösten kommer Sundbybergskliniken att delta i en studie som genomförs av Karolinska Institutet. Studien jämför olika behandlingar inom primärvården för patienter mellan 18-60 år med ländryggsbesvär som pågått mer än tre månader. Är du intresserad av att delta kan du kontakta oss. Vänligen ring 08-128 906 01 för tidsbokning.

Om du inte vill delta i studien eller inte uppfyller nämnda kriterier, vänligen boka tid här, alternativt ring 08-764 50 98.