Sanna Andersson

Sanna Andersson
Sanna tog sin sjukgymnastexamen vid Linköpings universitet år 2013. Hon har erfarenhet från slutenvården, neurologi, samt från den privata sektorn i Norge där hon arbetade både som sjukgymnast och terapeutisk massör. Sanna har även studerat idrottsmedicin och idrottsnutrition.