Thomas Lepistö

Thomas Lepistö

Utbildad till legitimerad sjukgymnast vid Karolinska Institutet. Examen 1998.

Thomas har arbetat inom primärvården sedan 2001, bl a med att etablera hemrehabiliteringsverksamheten.

Han har vidareutbildat sig inom smärtfysiologi och smärtbehandling ( bl a akupunktur och TENS-behandling).

Puhu suomea