Patientavgifter

Besök hos Sundbybergskliniken går på högkostnadsskyddet om du är skriven i Stockholms län (förutom kiropraktorbesök kl. 18.00-19.00).

Avgifter i primärvården

Besök hos kiropraktor*, arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast kostar 200 kr.

Hembesök/hemrehabilitering: 0 kr

Barn och unga under 18 år: 0 kr

Högkostnadsskydd

Som mest behöver du som patient betala 1100 kronor för sjukvård under loppet av ett år. När du nått upp till högkostnadsbeloppet utfärdas ett frikort för resten av 12-månadersperioden.

Frikort gäller på kliniken.

Vänligen lämna återbud senast tjugofyra timmar innan avtalad tid, i annat fall debiteras du din ordinarie patientavgift och då gäller inte frikortet. Vi har väntetider på kliniken, så boka gärna av i god tid så att någon annan kan få din plats.

*Viktig information angående kiropraktik
Från och med den 1 juni 2015 ingår inte all kiropraktisk behandling i vårt avtal med landstinget.
Mellan 18.00–19.00 behandlar våra kiropraktorer utanför landstingstaxan. Under dessa besök gäller inte frikort eller stämpling i högkostnadsskyddet. 
Besök hos kiropraktor mellan kl. 07.00–18.00 subventioneras som tidigare av landstinget.

Privat taxa:
Nybesök kiropraktik  600 kronor
Återbesök kiropraktik  450 kronor

Kiropraktorpatienter som inte är skrivna i Stockholms län 
Om du inte är skriven i Stockholms län gäller andra regler för kiropraktik. 
Du måste då ha remiss från en läkare i ditt hemlandsting för att högkostnadsskyddet ska gälla. Remissen ska sedan godkännas av ditt hemlandsting som därefter informerar Stockholms läns landsting om hur många besök du är berättigad till. Alla landsting täcker dessvärre inte behandlingen. Kontakta därför ditt landsting för att få svar på om ditt landsting ersätter kiropraktik innan du bokar läkartid för remiss.