Bålstabilitet

Under åtta tillfällen med sjukgymnast utövas bålstabilitetsövningar från grunden. Övningarnas tyngd och svårighetsgrad ökar under kursen. Efter kursen kommer du att ha ett uppföljande besök hos din behandlare. Ha på dig mjuka kläder. Inga skor behövs.