Grupper

Observera att man måste vara patient på kliniken för att kunna bokas in på grupper. Du måste alltså först träffa en vårdgivare indivuduellt för en bedömning.

För gruppstarter, se Aktuellt på startsidan.

Artrosskola
Artrosskolan vänder sig till dig med artros i höfter, knän eller händer. Skolan ger dig en fördjupad kunskap om vad artros är, träning och egenvård. I artrosskolan får du även möjlighet att träffa andra med samma besvär.

Artrosskolan innefattar föreläsningar med sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Du får information om artros, hjälpmedel och kost samt tips och hjälp med rehabiliteringsträning. Du kommer också att träffa sjukgymnast eller arbetsterapeut för att utforma ett individuellt anpassat träningsprogram. Detta träningsprogram erbjuds du sedan att träna i grupp 2 gånger per vecka med tillgång till sjukgymnast/arbetsterapeut under 6 veckor.

Aktiv livsstil hela livet
Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Aktiv livsstil hela livet är ett evidensbaserat, multiprofessionellt koncept för fallprevention. Ni träffas i grupp och får information samt träning.

Bålstabilitetsgrupp för dig över 65
Hjälper dig att på ett skonsamt sätt stärka upp bålen för att minska ryggbesvär och öka stabilitet.

Medicinsk yoga
Vänder sig till dig som har långvarig smärta i rygg eller nacke, har stressrelaterad huvudvärk eller upplever mycket stress i din vardag. Under tio tillfällen med sjukgymnast utövas enkla men kraftfulla yogapass som ökar din styrka, rörlighet och cirkulation samt lär dig andningstekniker som minskar stress och ger avspänning.

Bassängträning (Sundbybergs simhall)
Bassängträning gör det möjligt för dig att träna på ett avlastat sätt eftersom vattnets bärkraft verkar avlastande på kroppen. Det är lättare att förflytta sig i vatten än på land, rörelser kräver mindre muskelarbete och lederna avlastas. Vattenmotståndet kan i sin tur ha liknande funktion som ett träningsredskap. Bassängträningen kan också vara ett mjukare sätt att påbörja en träning som sedan kan göras tyngre.