Kurator

Psykosocialt stöd via kurator Joachim von Trampe

Sundets läkargrupp erbjuder via kurator stöd, rådgivning och behandling. Det kan exempelvis handla om att:

  • hantera oväntade och utmanande händelser i livet
  • genomföra hälsofrämjande förändringar
  • hantera oro/ångest, stressproblematik, psykosomatiska besvär eller annat

Stödet erbjuds på olika sätt:

Genom individuella samtal med kuratorn under några tillfälle med fokus på specifika psykosociala eller livsstilsrelaterade problem. 

Genom gruppbehandlingar, i öppen och stängd grupp.

Om vår kurator och metoder:

Vår kurator, Joachim von Trampe, är socionom och arbetar utifrån patientens behov med Motiverande samtal (MI), Mindfulness och Fokuserad Acceptance och Commitment Therapy (FACT).

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som syftar till att framkalla och stärka den egna motivationen till att genomföra positiva förändringar.

Mindfulness är ett verktyg för att utveckla och bibehålla närvaro, acceptans och självmedkänsla för ökad livskvalitet.

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) är en korttidsbehandling för att utveckla ökad psykologisk flexibilitet med syfte att möjliggöra ett kvalitativt liv utifrån patientens egna värderingar.

Tidbokning till vår kurator sker via vår tidbokning på telefon 046-29 73 70. Joachim tar emot patienter som är listade på Sundets läkargrupp.