Försäkring/Garanti

Försäkring

Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti

Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.

Vi ger 1 års garanti på fyllningar.

Vi ger 2 års garanti på fast tandburen protetik och implantat som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.

Garantin gäller inte om- Protesen utförts med immediatteknik- Protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk- Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om- Protesen utsatts för yttre våld.

Övriga upplysningar

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.