Kontakt och öppettider

Tel: 0457-261 40

Tdl Catarina A Brunberg   team.brunberg@ptj.se

Tdl Helena Alm    team.alm@ptj.se    

 

Återbud lämnas endast via telefon!

Vi debiterar uteblivna besök eller sena återbud.