Personal


Gunilla Eriksson är tandläkare sedan 1980. Arbetade först inom Folktandvården i Vara och Göteborg. Kom till Rönnäng 1991.


Anna-Karin Johansson -
tandsköterskeexamen 1984. Tandhygienistexamen 2002. Har arbetat inom både Folktandvården och privattandvården i Göteborg, Stenungsund och på Orust. Arbetat hos Gunilla sedan 1998.


Elias Eriksson -
tandläkarexamen 1977. Sedan dess som privattandläkare i Göteborg och Stenungsund. Kom till Rönnäng 2010.


Charlotte Mattsson
- tandsköterskeexamen 2013. Började direkt efter examen arbeta på Folktandvården i Skärhamn. Arbetar hos Gunilla sedan mars 2015.


Maria Färdigh- tandsköterskeexamen 2012. Tidigare arbetat på Folktandvården i Skärhamn. Har arbetat drygt 10 år som undersköterska innan tandsköterskeexamen.  Arbetar hos Gunilla sedan augusti 2015.


Anita Rångemyr- har jobbat som receptionist på en sjukgymnast- rehabmottagning i Borås. Kommer från Borås, men är fast bosatt på Tjörn sedan 2014. Arbetar hos Gunilla sedan augusti 2015.