Hälsosatsningen inom Praktikertjänst

Numera ingår kontroll av blodtryck samt blodsockermätning i tandhygienist-undersökningen för den som önskar. Vi vet att det finns många som går omkring med högt blodtryck och diabetes utan att veta om det, och våra medicinska kolleger anser att det är en tickande bomb i samhället i dag. Vid tidig upptäckt kan man ibland bota eller lindra en sjukdom innan skador uppstår.