Garantier

För fastsittande protetik såsom tex. kronor och broar lämnas 2 års garanti. För avtagbar protetik såsom permanenta delproteser och helproteser lämnas 1 års garanti. För lagningar i Compositeplast lämnar vi ½ års garanti.

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:

  • Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om.
  • Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld.
  • Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.