Vad kostar det?

Sedan 1999 råder fri prissättning på tandvårdsbehandlingar i Sverige. Dagens tandvård finansieras via 2 olika system, Försäkringskassa och Landsting. Försäkringskassans system består av tre delar; dels ett allmänt tandvårdsbidrag, dels ett skydd mot höga kostnader samt ett särskilt tandvårdsbidrag. Nedan kan du läsa mer om hur Försäkringskassa resp. Landsting ersätter tandvårdskostnader.

Försäkringskassefinansierad tandvård

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 22- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
  • Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
  • Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år). 

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor får du 50 procents ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor får du 85 procents ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar, att du kan äta, tala och tugga samt få ett godtagbart utseende. Kosmetisk tandvård ingår inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Det är fri prissättning på tandvård i Sverige på behandlingar för patienter från 22 år och uppåt. Det innebär att priset varierar hos olika tandläkare. Du har alltid rätt att få en kostnadsberäkning för din behandling innan den påbörjas. För de flesta behandlingar betalar Försäkringskassan ut viss ersättning som minskar dina egna kostnader. Storleken på Försäkringskassans ersättning beror bland annat på hur omfattande behandlingen är. Ersättningsbeloppet baseras på Försäkringskassans ersättningsbaserade priser (de s.k. referenspriserna).

Ersättningen från Försäkringskassan går direkt till din privattandläkare som drar av den på din tandvårdsräkning. Du betalar nettobeloppet till din privattandläkare. Är din privattandläkare inte ansluten till Försäkringskassan utgår ingen ersättning därifrån.

Räkneexempel

Agneta har besökt sin tandläkare fyra gånger för att reparera en skadad tand. Utifrån sin diagnos har Agneta behandlats med fyra ersättningsberättigande åtgärder. Försäkringskassan beräknar Agnetas ersättning så här:

Undersökning ersättningsbaserat pris (referenspris) 615 kronor
Panoramaröntgen ersättningsbaserat pris (referenspris) 455 kronor
Krona ersättningsbaserat pris (referenspris) 4 430 kronor
Klinikframställd pelare ersättningsbaserat pris(referenspris) 1115 kronor

Summa ersättningsberättigande åtgärder: 6 615 kronor

Från summan dras först av 3 000 kr som Agneta ska betala själv. Den återstående summan 3 615 kr berättigar Agneta till 50 procents ersättning. Försäkringskassan betalar ut ersättning med 1807,50 kr. Agneta skall då betala 4.807,50 kr till sin tandläkare (6.615 kr - 1.807,50 kr). Obs ! Om tandläkarens pris skiljer sig från referenspriset kommer fördelningen försäkringskassa/patient bli annan än 50% för kostnader mellan 3.000-15.000:- samt 85% för kostnader över 15.000:-.

Priser och rabatter 

Hos oss på Riddarpraktiken finns en prislista som du kan ta del av. Där kan du se priset på olika åtgärder och den eventuella rabatt du får genom tandvårdsstödet. Vi lämnar alltid ett kostnadsförslag efter undersökning innan större behandlingar påbörjas. Du kan betala kontant eller med kreditkort. 

Om du är under 22 år

Barn och ungdomar har rätt till kostnadsfri tandvård genom landstingets försorg till och med det år de fyller 21. Du och dina föräldrar väljer själva tandläkare.

Uteblivande och sent återbud

Om du uteblir från din inbokade tid eller avbokar den sent, dvs. mindre än 8 arbetstimmar innan besöket skulle ägt rum och vi ej kunnat ersätta denna tid med annan patient, utgår en avgift baserad på hur lång tid du var inbokad. Avgiften ersätts inte av försäkringskassan utan debiteras dig som patient fullt ut.