Vi som jobbar här

Tillsammans med dig vill vi att du uppnår en god munhälsa, så att dina tänder får bästa möjliga framtid.

Efter undersökning får du alltid information om tändernas tillstånd och ett kostnadsförslag för den behandling som vi gemensamt kommit fram till, passar just dig.

Välkommen!

Tandläkare Karin Hugo Trollhättan Tandläkare Anders Hugo Trollhättan

Tandläkare Karin Hugo

Tandläkare Anders Hugo

Tandhygenist Agneta Ellström    
Tandsköterska Birgitta Frykner Tandsköterska Marie Karlsson

Tandsköterska Birgitta Frykner

Tandsköterska Marie Karlsson

Receptionist/tandsköterska Susanne Juneman

Tandsköterska Ann-Marie Jellbo

Receptionist/tandsköterska
Susanne Juneman
Tandsköterska Ann-Marie Jellbo