Kontakt

Du når oss på telefonnummer 0521 - 123 36.

Vill du boka tid direkt? Läs mer här.

Vid behov av akuttandvård när mottagningen är stängd:
Vardagar, ring: 010-441 94 70 (hänvisning till jourhavande tandläkare)
Helger, mellan 09.30 - 12.30, ring: 010-435 00 00 (jourkliniken Uddevalla)