Prisexempel

Hur prislistan tillämpas är ofta nästan lika viktigt som vad det står i den. Som privata vårdgivare kan vi till exempel ge rabatt när det finns skäl till det - ej tillåtet i den offentliga tandvården.

I Sverige är prissättningen på tandvård fri sedan 1999, men med vissa undantag då istället folktandvårdens taxa i aktuellt landsting gäller.

Tandvårdsgruppens prislista  gäller  från 2017-02-02 och tills vidare. 

Våra priser är noggrant uträknade med hänsyn till svårighetsgrad, materialkostnader och tidsåtgång. Dessutom har vi olika graderingar inom enstaka åtgärder för att det ska bli så rättvist som möjligt. Bedövning ingår som en självklarhet för alla som önskar det.

På anslagstavlan finns en hänvisning till väntrumspärmen där listan, 13-sidig, finns. Vi gör kopior om någon önskar sådana. Det är dock fortfarande svårt att jämföra vad man får för sina pengar, det är ju inte identiska produkter som säljs... 

I vårt team är vi noga med att försöka hjälpa till att bevaka pågående behandlingsperioder och att använda/spara det allmänna tandvårdsbidraget så att det ska bli som mest fördelaktigt för våra patienter. Men det är egentligen patientens försäkring och eget ansvar så vi kan aldrig garantera att vi sköter detta i varje enskilt fall.

Ett tips är att för egen del eller t ex sina barns i god tid börja spara på ett Tandvårdskonto - då kan man sätta av en mindre summa varje månad, ha pengar till sin tandvård -  det som inte behövs har man kvar och dessutom får man ränta.   

 
Några prisexempel

Undersökning (av patient som redan går hos oss) kostar 840 kr och det blir då 540 kr för unga vuxna (20-29 år), 690 kr för 30-74-åringar och 540 kr för dem som är över 75 år. Detta under förutsättning att det finns ett tandvårdsbidrag tillgängligt. Att priserna skiljer beror på olika värden på de allmänna tandvårdsbidragen i olika åldrar. 

En krona i metallbundet porslin eller helkeramik gjord hos vår samarbetspartner Tandtekniska laboratoriet i Kalmar kostar brutto 6000 kr och då ingår samtliga moment under framställningen inklusive material. I praktiken blir patientpriset då oftast runt 5 000 kr, mindre än så om det finns upparbetat högkostnadsskydd. På kronor (och övrig fastsittande protetik) har jag valt att lämna 5 års omgörningsgaranti utan extra kostnad, det är 3 år mer än standard. Vill man ha en enstaka krona så billigt som möjligt har vi även alternativ med utländska underleverantörer, räkna med ca 600 kr mindre i patientavgift då. Garantin är densamma.

Ett broled, dvs ersättning för helt förlorad tand, kostar 2650 kronor och brostöd eller flera kronor kostar 5500kr/styck brutto oavsett var de tillverkas.

Plastfyllningar kostar mellan 750  och 1 700 kr beroende på storlek och placering i munnen och det högsta arvodet innebär minst 40 minuters arbete. Görs enkla fyllningar kan priset reduceras under det som står i prislistan. Hamnar det sammanlagda referenspriset över 3000 kr blir det också lägre kostnad för det som tillkommer över den gränsen. Av miljöskäl gör jag sedan 27 år tillbaka inga nya amalgamfyllningar. 

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt