Välkommen som patient till oss!

Tillsammans hjälps vi åt att vårda din munhälsa. Den bästa och billigaste tandvården är den du själv gör dagligen. Är man helt frisk räcker det att betala 12 kr/månad för våra insatser sett över tid!

Det allra viktigaste är vad som händer mellan tandvårdsbesöken, det blir ju t ex inte hål i tänderna bara för att man avstått från att komma på undersökning ens om det gått flera år. För att skador ska hinna upptäckas och lagas i tid är det bra med regelbundna kontroller. Hur ofta de ska göras är personligt och vi hjälper till att hålla reda på när det är dags. 

Hos oss kostar en undersökning inklusive förebyggande behandling 590 kr i patientavgift om det allmänna tandvårdsbidraget (300 kr/år) finns kvar och utnyttjas. Förstagångsbesöket hos oss kostar ca 200 kr mer (1 100 kr om inget tandvårdsbidrag alls finns kvar) eftersom vi lägger ner extra tid och omsorg på både mötet och dokumentationen den gången. 

De allra friskaste, som varken har hål eller tandsten som är patienter hos oss, kallar vi sedan regelbundet vartannat år och de betalar 290  kr för det besöket om båda tandvårdsbidragen á 300 kr används.

Det blir inte mer än 12 kr/månad!  Det absolut billigaste paketet inom "frisktandvården" där man skriver flerårigt kontrakt och pengarna är förbrukade oavsett om något behöver göras eller inte - kostar mer än 4 gånger mer (50 kr)... 

Skulle något utöver undersökningen + lite tandstensborttagning (ca 150 kr) bli aktuellt ger vi alltid skriftliga kostnadsberäkningar. Du kan få dela upp betalningen om så önskas.

Kanske du nyligen har flyttat hemifrån och önskar hjälp med tandvårdskontakt på annan ort? Då hjälper vi gärna till, eftersom vi har ett stort kontaktnät och kan rekommendera andra team. 

Många av våra unga patienter väljer dock att fortsätta komma till oss t ex på sommarlov eller semestrar även sedan de flyttat en bit bort - och det uppskattar vi!

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt