Cina Jonsson

Tandhygienist

Tandhygienistexamen 1982, tjänstgjort på Folktandvården 1982-2008.

Revisionspatienten hos tandhygienisten 5 p, 1996
Pedagogik 2001, Orala hälsans bestämningsfaktorer 5 p, 2004
Barn- & ungdomstandvård för tandhygienist 5 p, 2006
Utbildare på KomVux och gymnasiets omvårdnadsprogram i tandvård.
Utbildad i anestesi, fyllningsterapi, tandblekning, äldre- och handikapptandvård, implantat, protetik och dental laser.

Mina mål med mitt arbete är:

  • att arbeta förebyggande med god och hög kvalité för optimal tandhälsa
  • att ständigt vidareutbilda mig som tandhygienist för att med högsta kompetens kunna hjälpa våra patienter att behålla egna tänder livet ut.
  • att kunna hjälpa alla individer utifrån deras önskemål.