Arbetsterapi

Våra insatserna syftar till att förbättra eller bibehålla dina funktions- och aktivitetsförmåga och därmed kunna vara så självständig som möjligt i vardagen. Tillsammans strävar vi mot en ökad aktivitet och en förbättrad livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid att Du är delaktig i Din egen rehabilitering.

Vår kompetens
Vi har lång erfarenhet och hos oss kan Du få hjälp inom följande områden.

handrehabilitering
hjälpmedel
bedöma och åtgärda aktivitetsnedsättning
akupunktur
Våra åtgärder kan vara
prova ut och förskriva hjälpmedel
bedöma aktivitetsförmåga
träna aktiviteter i det dagliga livet
träna funktioner som är nedsatta
smärtlindring med värmebehandling eller akupunktur
ledskyddsinformation samt artrosskola
utprovning av mjuka ortoser och tillverkning av hårda ortoser
bistå vid anpassning av bostad
basal demensutredning

Lotta Boutelje

leg. arbetsterapeut

 

 

Magdalena Pettersson

leg. arbetsterapeut

 

 

Karin Sjöberg

leg. arbetsterapeut