Kiropraktik

Kiropraktik betyder "att praktisera med händerna", av grekiskans cheiro = hand och praktikos = praktisera.

Den kiropraktiska behandlingen är således en mycket naturlig behandlingsform, utan mediciner eller kirurgi.

Kiropraktorn är specialist på att diagnostisera och korrigera funktionsstörningar i ryggradens och kroppens leder. Detta kan beskrivas som en försämrad rörelse i leden, vilken kan störa intilliggande nervers funktion.

Symtomen från en funktionsstörning kan vara smärta, men även domningar, kraftlöshet och t.ex. huvudvärk.

Den kiropraktiska behandlingen syftar till att återställa rörligheten genom olika handgrepp. Vid behov används även mjukdelsbehandling

På sikt gäller det att förhindra återfall. Det är därför viktigt att analysera och hitta orsaken till funktionsstörningen och vi går därför genom ergonomi, träning och förebyggande råd med våra patienter

Endast kiropraktorn kan uttala sig om huruvida dina besvär är lämpliga för behandling, och givetvis först efter en grundlig undersökning.

Bengt Axén

Leg. Kiropraktor/MSc