Distriktsläkarmottagning

Boka tid: Tfn 08-726 55 50

Akuta tider bokas via telefon, 08-726 55 50 från kl 8.00. Det gäller korta besök av akut karaktär, t.ex infektioner. För kroniska sjukdomar eller mer långdragna besvär samt ev sjukskrivningsärenden rekommenderar vi att du bokar en läkartid.

Dr Anders Hallek, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef

Dr Guadalupe Fuentes, specialist i allmänmedicin

Dr Elizabeth Djurstedt Berglind, specialist i allmänmedicin

Dr Åsa Moberg, specialist i allmänmedicin

Dr Erica Bengtsson Bok, ST-läkare

Dr Petra Andrée, ST-läkare

Dr Maria Gavelin, ST-läkare (tjänstledig

Dr Oscar Plogmark, ST-läkare (tjänstledig)