Annika Svensson

Leg fysioterapeut

Jag tog min sjukgymnastexamen 1989 vid Lunds Universitet.  Sedan dess har jag arbetat inom primärvården i Malmö, Stockholm och Södertälje. Jag har även ett par års erfarenhet från Neurologen, Karolinska sjukhuset där jag huvudsakligen arbetade medryggmärgsskadade patienter. Jag har ett brett intresseområde inom sjukgymnastyrket och har genom lång klinisk erfarenhet och regelbunden vidareutbildning erhållit en specialistkompetens inom smärta och smärtrehabilitering. Jag kan bidra vid diagnosticering, utredning och behandling av akut och långvarig smärta.  Jag försöker ha en helhetssyn kring patienten genom att beakta olika fysiologiska och psykologiska faktorer som kan bidra till ohälsa. Min förhoppning är att jag ska kunna förmedla kunskap till patienten, så att han/hon själv ska få redskap att hantera sina besvär och därigenom på sikt uppnå en bättre hälsa. 

*Specialistkompetens inom smärta och smärtrehabilitering, MSc

*Akupunktur

*OMT steg 1

*Idrottsmedicin

*McKenzie

*Basal kroppskännedom

*Stress och stressrelaterade sjukdomar

*Qi Gong instruktör (Tai Chi akademien)