Åsa Linbro

Leg fysioterapeut

 

Jag är legitimerad sjukgymnast från Karolinska Institutet och tog min examen 1984. Jag har vidareutbildat mig inom sjukgymnastik med inriktning mot stressrelaterade smärt- och spänningstillstånd och psykisk ohälsa som till exempel utbrändhet, ångest, depression och psykosomatiska besvär. Jag har också grundläggande psykoterapiutbildning och kombinerar den sjukgymnastiska behandlingen med samtal vid behov.

Utbildning

  • Leg sjukgymnast
  • Psykomotorisk  Fysioterapi
  • Steg 1 Psykoterapiutbildning, systemisk familje- och relationsorienterad psykoterapi.
  • Introduktion kognitiv beteendeterapi
  • Akupunktur