Åsa Wanhainen

Leg arbetsterapeut & lymfterapeut

Kandidatexamen som arbetsterapeut sedan 2002. Jag har under mina år arbetat på kirurgiska och medicinska klinikerna på Södertälje sjukhus men under större delen inom den avancerade hemsjukvården där helhetssyn, kommunikation, problemlösning och hjälpmedel har varit en stor del av min vardag.

Mina tidigare erfarenheter som undersköterska inom demensboende samt vård av äldre i det egna boendet har gett mig en stabil grund att stå på i mitt yrkesval.

Utbildning

2002 Arbetsterapiutbildningen, Karolinska Institutet, Stockholm

Kurser

  • Förflyttning med/utan Hjm samt Mobila person- och taklyftar och Lyftselar, NHR
  • Samtalskonst, Rimforsa
  • Basutbildning i onkologi, Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm