Carina Kullander

Leg arbetsterapeut

Examen till arbetsterapeut 1998 vid Karolinska institutet, Stockholm.

Efter min utbildning har jag arbetat inom flera olika områden vilket gett mig en bred kunskap som arbetsterapeut så som Avancerad sjukvård i hemmet, Konsulent på landstingets hjälpmedelsverksamhet i Stockholm, Primärvård, Paramedicinska enheten Södertälje sjukhus och Privat- och Kommunal äldrevård.

Som arbetsterapeut jobbar jag med hela människan för ögat, där även anhöriga och övrig vårdpersonal är viktiga i rehabiliteringsprocessen för mig. Att få stötta med kunskap, behandling och/eller hjälpmedel för att få människan att bli självständig, smärtfri och/eller aktiv inom områdena arbete, vardag och fritid är viktigt för mig.

Utbildning

 • 2010 Bedömning av körförmåga hos personer med funktionsnedsättning, Jönköpings universitet.
 • 2002 Palliativ vård, Uppsala universitet
 • 1999 Neuropsykologi, Uppsala universitet
 • 1998 Leg. Arbetsterapeut, Karolinska institutet

Kurser

 • Smärtskola, Reumatikerförbundet
 • Handrehabilitering grund & forts. Stroke, reuma, artros
 • Dipl. Instruktör, Stående- och sittande qigong, Min Qigong
 • Körkortbedömning, NorSDSA, UFVO
 • Bedömning av arbetsförmåga WRI, AWP, AWC, WEIS
 • Dipl. Instruktör, Lyftkörkort
 • Förflyttning med/utan Hjm samt Mobila person- och taklyftar och Lyftselar, NHR