Maria Isik

Leg fysioterapeut & lymfterapeut

Maria är för närvarande föräldraledig

Legitimerad fysioterapeut & diplomerad lymfterapeut.

Jag tog min sjukgymnastexamen på Karolinska Institutet 2009 och har sedan 2010 arbetat som distriktssjukgymnast inom primärvården. Utöver sjukgymnastexamen har jag utbildning i Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ), en behandling som syftar till att minska olika typer av svullnader. Som lymfterapeut arbetar jag i första hand medbehandling av lymfödem vilket kan uppstå till exempel efter borttagande och bestrålning av lymfkörtlar. KFÖ används även vid svullnad efter trauma eller operation, svullnad och bensår på grund av svår venös insufficiens ochlipödem. KFÖ eller delar av KFÖ kan dessutom minska symptom vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar och fibromyalgi. Som lymfterapeut förskriver jag kompressionsmaterial som tillexempel arm- eller benstrumpori de fall patienten är berättigad till det. 

  • Sjukgymnastexamen
  • Massageutbildning
  • Akupunktur
  • Kinesiotejp
  • Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (lymfterapi)