Mats Käll

Leg fysioterapeut

mats Käll

Jag har arbetat som sjukgymnast sedan 1999 och innan dess som naprapat sedan 1990. Från och med januari 2014 arbetar jag på Telge Rehab i Södertälje. Under de senaste 15 åren har jag i tur och ordning arbetat på Rehabexperten i Vällingby, på en liten mottagning i Stureby och på Hovsjö Rehab i Södertälje. Vid sidan om mitt arbete har jag i tur och ordning tagit en master of science (ungdomars fysiska aktivitet), McKenzie-examen och avslutade 2008 med en examen i OMT, jag är numera specialist i OMT.

Mina behandlingsmetoder är manuella tekniker grundade i OMT, McKenzie och naprapati. Jag använder också träning och akupunktur i min behandling.
På senare tid har jag börjat utbilda mig i ultraljudsdiagnostik.