Pascal Zakaria

Leg fysioterapuet

Pascal Zakaria

Jag är leg. fysioterapeut sedan 2011 och har sedan dess arbetat inom slutenvård, primärvård, företagshälsa samt elitidrott. Mina stora intressen inom mitt yrke är ortopedisk medicin samt idrottsmedicin.

Utöver detta har jag vidareutbildad mig inom Sports of Science med inriktning Sport of Medicine och blir klar till jul med mitt mastersarbete.

Privat har jag en lång träningsbakgrund inom kampsport.

Mitt arbete går ut på att utföra specifika undersökningar, diagnostisera, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen.

 Utbildning

  • Sjukgymnastexamen
  • Sport of Science avancerad
  • Akupunktur
  • K-tape
  • Idrottsmassage
  • OMT motsvarande Steg 1