Vårt utbud

  • Har du drabbats av nedsatt funktion och är i behov av rehabilitering efter skada?
  • Har du en permanent funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel för att klara vardagen bättre eller rehabilitering för att bibehålla din funktionsnivå?
  • Har du besvär med smärta eller långvarig värk?
  • Har du behov av ändrad kosthållning på grund av underliggande sjukdom eller andra orsaker?

Telge Rehab är en fullskalig rehabiliteringsmottagning i Södertälje. Vi erbjuder sjukgymnastik, kiropraktik, arbetsterapi, och dietetik.

Till oss kommer du för rehabilitering efter skada, vid smärta eller vid försämrad rörlighet Vi hjälper även dig som har olika typer av funktionshinder som ledbesvär eller olika neurologiska sjukdomar.