Anti-Gravity Tredmill

Telge Rehab har nu möjlighet till träning och rehabilitering på Anti-Gravity- tredmill.

Anti-Gravity Tredmill

Att träna på bandet går till på följande sätt.

 Introduktion/ genomgång måste genomföras med personal från Telge Rehab

Ring till 08-55091880 för att boka introduktion eller tala med oss på plats.

Bokning av träningspass görs av våra fysioterapeuter,

Träningspassen bokas i pass på 30 eller 60 minuter. Kostnaden skall betalas i vår nedre reception.

Patienter som blivit ordinerade träningspassen av sin behandlare på Telge Rehab betalar sedvanlig patintavgift